fredag 7 april 2017

Uppdrag 20 ma

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i Alvik för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något som skulle kunna vara av allmänintresse, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring? Varför gör ni den undersökningen?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
3. Hur stor del är varje stapel . Hur många procent är varje del.
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".

5. Fota av lägg in på News of Alvik. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant. Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad skulle man kunna  använda informationen till?

Utfört uppdrag ger er möjlighet att tapetsera valfritt rum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar