måndag 24 april 2017

Uppdrag 21 ma/tk/sv/sh

På somrarna är det långt till poolanläggningar och havet ligger en bit bort. Byborna i Alvik med omnejd, längtar efter ett eget poolområde-ett må-bra område. Det har under en längre tid cirkulerat rykten kring att spillvärmen från grisfarmen skulle kunna användas för att värma upp en utomhuspoolanläggning. Ert uppdrag är att göra ett medborgarförslag över hur denna anläggning skulle kunna se ut med ritning och uträkningar. Det finns några saker som måste finnas med.


Hela ytan ska vara rektangulär och ha arean 7200 m2
1. a) Vilken längd och bredd har ytan?
b) Ytan ska vara indelad i tre olika sektioner ¼ ett område ⅓ en annan zon och resten består av en tredje område. Hur stor blir varje yta?


2. Det ska också finnas minst en pool i gemensamhetsytan. 
En av poolerna ska rymma 96 000 liter.
1 kub=1000 liter.
Hur kan poolen se ut? Använd centikuber.
Den ska vara minst 2 m djup. Fota


3.  Gör en ritning över hur hela området ska se ut. Rita i skala 1:200 1cm= 2m.4. Medborgarförslag : Skriv och berätta om ert förslag ur olika perspektiv. Varför ska man bygga området? Varför just här? Hälsa-på vilket sätt är detta ett må-bra område? Miljö-hur är det miljövänligt? Vad skulle de kunna betyda för byn samt grannbyar socialt? Vilka kommer att använda anläggningen? Till vilket ändamål? Vad ska mer finnas inom området?
Hur fördelar du ytan och varför? 

5. Bygg ditt förslag i Minecraft efter ritningen.

6. Gör en snygg affisch som ni postar i tidningen med ert förslag och motivering över varför de ska välja att bygga efter er ritning. På affischen ska er ritning finnas med, bygget i Minecraft samt era tankar kring hur ni tänker. Tänk på att det ska vara en säljande affisch.

fredag 7 april 2017

Uppdrag 20 ma

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i Alvik för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något som skulle kunna vara av allmänintresse, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring? Varför gör ni den undersökningen?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
3. Hur stor del är varje stapel . Hur många procent är varje del.
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".

5. Fota av lägg in på News of Alvik. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant. Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad skulle man kunna  använda informationen till?

Utfört uppdrag ger er möjlighet att tapetsera valfritt rum