måndag 29 maj 2017

Uppdrag 22

Din anställning som frilansande journalist går mot sitt slut. På tidningsredaktionen har man en stor fest där alla anställda får bjuda med sig sina släktingar. På festen ska journalisteran vara lite personliga och berätta   om sig själva, hur de bor och hur arbetet under året varit.  
Människor från kommunen deltar också så alla journalister passar också på att presentera sitt medborgarförslag


Detta ska finnas med i din keynote!
1. Om din karaktär, berätta om din karaktär. Länka in din buddypoke !
Kille eller tjej, sambo, särbo eller singel. Berätta om vänner, släkt och familj. Ålder, egenskaper (både positiva och negativa), intressen, funderingar och drömmar. Beskriv din karaktär så utförligt du kan-muntligt

2. Bilder från ditt hus, 

Du ska berätta om hur stor yta ditt hus har, hur många rum, hur du tänkt på miljön. Berätta om något/några rum hur du tänkt. Hur passar huset just din person. Fokus på ändamålsenlighet, funktion, materialval, design. 

Om det inte fanns de tillval du hade önskat, hur vill din person fortsätta renovera huset? Färgval etc.


3. Länk till ditt medborgarförslag. Lägg in bild och länka bilden till din imovie


4. Mitt favorituppdrag. Berätta om ditt favorituppdrag. Lägg in bilder från uppdraget. Vad var du mest nöjd med i detta uppdrag! Vad tyckte du om?


Skapa en keynoteLänka bild i keynote till Youtubeklipp
måndag 24 april 2017

Uppdrag 21 ma/tk/sv/sh

På somrarna är det långt till poolanläggningar och havet ligger en bit bort. Byborna i Alvik med omnejd, längtar efter ett eget poolområde-ett må-bra område. Det har under en längre tid cirkulerat rykten kring att spillvärmen från grisfarmen skulle kunna användas för att värma upp en utomhuspoolanläggning. Ert uppdrag är att göra ett medborgarförslag över hur denna anläggning skulle kunna se ut med ritning och uträkningar. Det finns några saker som måste finnas med.


Hela ytan ska vara rektangulär och ha arean 7200 m2
1. a) Vilken längd och bredd har ytan?
b) Ytan ska vara indelad i tre olika sektioner ¼ ett område ⅓ en annan zon och resten består av en tredje område. Hur stor blir varje yta?


2. Det ska också finnas minst en pool i gemensamhetsytan. 
En av poolerna ska rymma 96 000 liter.
1 kub=1000 liter.
Hur kan poolen se ut? Använd centikuber.
Den ska vara minst 2 m djup. Fota


3.  Gör en ritning över hur hela området ska se ut. Rita i skala 1:200 1cm= 2m.4. Medborgarförslag : Skriv och berätta om ert förslag ur olika perspektiv. Varför ska man bygga området? Varför just här? Hälsa-på vilket sätt är detta ett må-bra område? Miljö-hur är det miljövänligt? Vad skulle de kunna betyda för byn samt grannbyar socialt? Vilka kommer att använda anläggningen? Till vilket ändamål? Vad ska mer finnas inom området?
Hur fördelar du ytan och varför? 

5. Bygg ditt förslag i Minecraft efter ritningen.

6. Gör en snygg affisch som ni postar i tidningen med ert förslag och motivering över varför de ska välja att bygga efter er ritning. På affischen ska er ritning finnas med, bygget i Minecraft samt era tankar kring hur ni tänker. Tänk på att det ska vara en säljande affisch.

fredag 7 april 2017

Uppdrag 20 ma

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i Alvik för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något som skulle kunna vara av allmänintresse, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring? Varför gör ni den undersökningen?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
3. Hur stor del är varje stapel . Hur många procent är varje del.
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".

5. Fota av lägg in på News of Alvik. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant. Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad skulle man kunna  använda informationen till?

Utfört uppdrag ger er möjlighet att tapetsera valfritt rum

torsdag 30 mars 2017

Uppdrag 19, sv

Kultursidorna behöver fyllas på med bok och filmtips. Även sällskapsspel och data spel behöver tipsas om i tidningen. Ni journalister får i uppdrag att skriva tips av detta slag för läsarna.

Välj vilken app du vill använda för att skriva.

Utfört uppdrag ger er möjlighet att köpa en valfri inrednings detalj.


fredag 17 mars 2017

Uppdrag 18 ma/tk

Du har tänkt bygga en tillbyggnad på din stuga. Du vill ha ett triangulärt golv. Arean på golvet ska vara 24 kvadratmeter.  Golvet du vill lägga kostar 900 kr/kvadratmeter. 

1.Gör en skiss över hur tillbyggnaden ska se ut? 
2. Hur mycket får du betala för golvet.
3. Du behöver även köpa golvsockel. Den kostar 200 kr/meter på ordinarie pris. Det är 20% rabatt. Hur mycket får du betala för sockeln.
4. Vilket är det totala priset för golv och socklar.


Utfört uppdrag ger dig möjlighet att utföra tillbyggnaden och inreda efter eget tycke och smak.

Lägg in ett foto på din tillbyggnad på er byablogg och den totala kostnaden för golvet. Fota även hur du löste det. Uträkningar etc. 
Skriv vad du har tänkt använda rummet till.fredag 24 februari 2017

Uppdrag 17 sv/no/so

Tidningen vill nå fler med sitt miljötänk
Tidningen har startat en radiokanal via den får eleverna på Alviksskolan argumentera för olika miljöproblem och hur vi ska lösa dem.

Radio inspelningen sker vi appen opinion.
Uppgiften för Alviksskolans elever såg ut så här:

"Argumentera för hur människan bör leva för  att det ska vara klimatsmart, vilka val bör du  göra argumentera för dessa val"


onsdag 22 februari 2017

Uppdrag 16 Bd/no

Kultur och nöjessidorna vill ha serier som handlar om miljön, men även som extra uppgift humoristiska serier.
Ni tar er an uppdraget och skapar serier i appen/programmet "make belief". Dessa publiceras sedan i tidningen nöjessidor.

För utfört uppdrag får ni måla/tapetsera vardagsrummet.

Uppdrag 15 eng/bd

Internationell media har visat intresse för den lokala tidningen "News of Alvik". De har slumpvis valt ut tidningar runt om i världen och har genom dem utlyst en filmtävling.
 byn finns det många goda filmskapare. Tidningsledningen vill ge invånarna möjlighet att visa sina färdigheter i filmskapande och erbjuder dem att publicera sina filmer på "News of Alvik"
Språket är engelska och filmer görs i appen/programmet Plotagon.

Filmen ska ha en tydlig början, mitt (handlingar), slut. Filmen får högst vara 2 min lång.

För utfört uppdrag får ni betalt så att ni kan köpa in nya trädgårdsmöbler.

(År 6 ska i filmen ha med minst 5 oregelbundna verb)

onsdag 8 februari 2017

Uppdrag 14 Bd/tk

Tidningen vill ha in kreativa idéer på hur vi kan lösa olika slags miljöproblem. Ni kontaktar eleverna på Alviksskolan för att få in barnens perspektiv på miljöproblemen. Uppdraget är att publicera dessa idéer samt att skapa en prototyp i appen 3DC design på deras uppfinning.
Tanken är att någon som läser tidningen möjligtvis nappar på någon av idéerna, för att skapa en miljö vänligare framtid.

För utfört uppdrag får du en valfri inredningsdetalj till ditt hus.

torsdag 19 januari 2017

Uppdrag 13 ma/tk

Mitt badrum

1.Räkna ut hur stor yta du har att:
a) måla i toaletten (Glöm ej att ta bort fönster 1kvm och dörrytan 2 kvm)
b) lägga golv i toaletten

2. Räkna ut hur mycket färg du behöver till väggarna. En burk färg räcker till 8 kvadratmeter.


3. Vad kostar det? En burk kostar 150 kr(år 5), 147,55 kr(år 6)


Slutförd uppgift ger er möjligheten att måla toaletten samt  lägga golv.
Ni får även sätta in toainreddning-( skåpar etc).


Skriv och berätta på bloggen hur du tänkt, hur du räknade ut det samt lägg in en bild på toaletten och vad du blev mest nöjd med. skriv även ner hur du har haft miljön i fokus när du inredde/byggde toaletten.

måndag 16 januari 2017

Uppdrag 12-Miljö i fokus

Miljö och hållbarutveckling är något som ständigt är aktuellt. Under våren vill tidningen att ni journalister fokuserar extra på dessa frågeställningar.
Ni får först genomgå utbildning och genomföra research för att på så sätt få en bättre helhetsbild.

Ni har fått sätta er in i de 17 globalamålen. Det är viktigt att medvetandegöra dessa för alla läsare.1. Välj ut ett mål som ni tycker är allra viktigast för er.
2. Koppla det till andra globalamål.
3.Vilka mål kopplar du det till och varför.
4. Gör en egen logga för ditt miljömål som talar om vilket mål det handlar om.
Skriv en text som berättar vilket miljömål du har valt och varför. Varför är det viktigt, varför väljer du det? På vilket sätt är det kopplat till andra mål.
5. För att nå läsarna så tänker redaktionen att det kan vara bra att göra förståelsen för målen lustfylld för läsarna. Ni ska göra en puppetpals/plotagon, som berättar om det ni just skrivit. Denna ska publiceras under Utrikesnyheter samt på er byblogg.

För utfört uppdrag får ni köksbord och stolar