torsdag 19 januari 2017

Uppdrag 13 ma/tk

Mitt badrum

1.Räkna ut hur stor yta du har att:
a) måla i toaletten (Glöm ej att ta bort fönster 1kvm och dörrytan 2 kvm)
b) lägga golv i toaletten

2. Räkna ut hur mycket färg du behöver till väggarna. En burk färg räcker till 8 kvadratmeter.


3. Vad kostar det? En burk kostar 150 kr(år 5), 147,55 kr(år 6)


Slutförd uppgift ger er möjligheten att måla toaletten samt  lägga golv.
Ni får även sätta in toainreddning-( skåpar etc).


Skriv och berätta på bloggen hur du tänkt, hur du räknade ut det samt lägg in en bild på toaletten och vad du blev mest nöjd med. skriv även ner hur du har haft miljön i fokus när du inredde/byggde toaletten.

måndag 16 januari 2017

Uppdrag 12-Miljö i fokus

Miljö och hållbarutveckling är något som ständigt är aktuellt. Under våren vill tidningen att ni journalister fokuserar extra på dessa frågeställningar.
Ni får först genomgå utbildning och genomföra research för att på så sätt få en bättre helhetsbild.

Ni har fått sätta er in i de 17 globalamålen. Det är viktigt att medvetandegöra dessa för alla läsare.1. Välj ut ett mål som ni tycker är allra viktigast för er.
2. Koppla det till andra globalamål.
3.Vilka mål kopplar du det till och varför.
4. Gör en egen logga för ditt miljömål som talar om vilket mål det handlar om.
Skriv en text som berättar vilket miljömål du har valt och varför. Varför är det viktigt, varför väljer du det? På vilket sätt är det kopplat till andra mål.
5. För att nå läsarna så tänker redaktionen att det kan vara bra att göra förståelsen för målen lustfylld för läsarna. Ni ska göra en puppetpals/plotagon, som berättar om det ni just skrivit. Denna ska publiceras under Utrikesnyheter samt på er byblogg.

För utfört uppdrag får ni köksbord och stolar