torsdag 1 september 2016

Uppdrag 1, bd

Precis som alla andra tidningar behöver News of Alvik en logotype. Ditt första uppdrag blir att individuellt rita ett förslag på en logotype som tidningen News of Alvik kan använda sig av. Vi kommer få in 39 olika förslag på logotype. Av dessa 39 logotyper kommer en att utses och användas av tidningen framöver.


När du skapar förslaget till logotypen får du välja vilket material du använder dig av, till exempel färgpennor, blyertspenna, vattenfärger etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar